ทำไม คนท้อง80% ถึงเป็นริดสีดวง แล้วรักษาอย่างไร

2020-03-10T14:11:32+07:00

แรงดันในช่องท้องสูงขึ้น การรับประทานอาหารที่เปลียนไป และ ถึงระดับฮอร์โมนที่เปลียนแปลงจนกลายเป็นริดสีดวงในที่สุด