ยาลูกกลอน

ผู้ใช้ต่างยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า

ริดสีดวง ทุกระยะ หายจริง ไม่ต้องผ่า!

    เลือกชุดที่ต้องการ

    แบบลูกกลอน

    แบบแคปซูล
    ช่องทางการชำระเงิน


    (หมายเหตุ* สำหรับช่องทางการโอนชำระ หากไม่แนบหลักฐานการโอนชำระ สินค้าจะไม่ถูกจัดส่ง)