คุณสตางค์ เป็น ริดสีดวงระยะที่ 3 อักเสบมานาน
อาการคือ

  1. หัวริดสีดวง อักเสบ บวม
  2. ปวดมากเวลานั่ง และ ลุกขึ้นยื่น
  3. ท้องผูก ถ่ายยาก แสบ ทรมานเวลาขับถ่าย
  4. รู้สึกหนักก้น หน่วงทวารอยู่ตลอดเวลา
  5. เรื่อรังเพราะรักษาอย่างผิดวิธี

เคยใช้ยาตัวมาอื่นหลายตัว แต่อาการไม่ดีขึ้นเลย

รีวิว ยาตราปลามังกร

ผลลัพท์ หลังทานหมด 1 ขวด

รีวิว ยาริดสีดวงตราปลามังกร

หลังทาน 1 ขวด และ ปฎิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด อาการต่างๆดีขึ้นเป็นอย่างมาก

  • อาการหนักก้น หน่วงบริเวณทวารลดลง เนื่องจากขนาดของริดสีดวงลดลง
  • อาการอักเสบลดลง
  • อาการปวดบวมลดลง
  • ลุกยืน/นั่ง สบาย
  • ถ่ายง่ายขึ้น อาการท้องผูกลดลง

จากเดิมที่ คุณสตางค์ มีอาการปวดบวมอักเสบ จนลุกขึ้นยืนแถบไม่ไหว หลังทานยาตราปลามังกรหมดเพียง 1 ขวด อาการต่าง ๆ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังมีอาการแสบอยู่นิดหน่อยเนื่องจากยังอยู่ในระยะของการรักษา

หลักในการรักษาอย่างเห็นผล คือ การดื่มน้ำอย่างน้อย 2 ลิตรต่อวัน  งดการทาน หน่อไม้ สุรา อาหารหมักดอง และ ทานยาอย่างต่อเนื่องจนครบกำหนด

บทสรุป ของการรักษาของ คุณ สตางค์

อาการปวด บวม อักเสบรุนแรง และ อาการแสบ ของคุณสตางค์หายไปจนหมดแล้ว
แต่กำลังทานยาเข้าขวดที่ 4 เพื่อ รักษาริดสีดวงที่เป็นมานานจนเข้าสู่ระยะเรื่อรัง

ก็ลมมัยเย็น