อาหารสำเร็จรูป มีแป้งและโซเดียมปริมาณมาก ทำให้ท้องผูกได้ง่าย

อาหารสำเร็จรูป มีแป้งและโซเดียมปริมาณมาก ทำให้ท้องผูกได้ง่าย