ริดสีดวงคืออะไร ทำไมคนไทยเป็นเยอะจัง

ริดสีดวงคืออะไร ทำไมคนไทยเป็นเยอะจัง