เงาะ : มีสารที่ทำให้เกิดอาการท้องผู้ เพิ่มการเสียดสีระหว่างอุจจาระและทวาร

ภาพของแสลง : เงาะ