พริกไทย : พริดไทย ทำให้ริดสีดวงเกิดอาการระคายเคืองได้

ภาพของแสลง : พริกไทย