ทุเรียน : เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลสูงมาก มีผลต่อความเป็นกรดในเลือด

ภาพของแสลง : ทุเรียน