ขิง : มีฤทธิ์ขับลม และ เผ็ดร้อน

ภาพของแสลงริดสีดวง : ขิง