ศรีทองเก่า สุววรณโอสถ ปลามังกร

นายไต้เล้ง แซ่ก๊วย ชาวจีน มณฑลซัวเถา ลูกหลานตระกูลแพทย์จีนแผนตะวันออก โดยนายไต้เล้ง เป็นบุตรคนโต ทำให้ซึมซับภูมิความรู้ต่างๆอย่างใกล้ชิด เมื่ออายุ 12 ปีได้เดินทางมาทำกินที่ประเทศไทย เนื่องจากจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากนั้นได้สมรสกับนางเซียมหงัน แซ่ตั้ง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นนางสุวรรณา ทรัพย์ศรีทอง และให้กำเนิดบุตร 2 คนและธิดา 5 คน แต่โชคร้ายที่ฝ่ายหญิงเสียชีวิต 1 คนเนื่องจากไข้สมองอักเสบ ชีวิตการทำงานของนายไต้เล้งเริ่มจากการเป็นลูกจ้างในธุรกิจหลายประเภทรวมไปถึงร้านขายยา แต่ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับคือ การผลิตยาในเครื่องหมายการค้า ตราปลามังกร ซึ่งเดิมทีเครื่องหมายการค้าแรกที่นำมาใช้คือ ตราพรหมประสิทธิ์ ที่ผลิตยากระษัยน้ำ ยากุมาร ยาหอม ยาดองเหล้ามหาชน โดยจดทะเบียนการค้าไว้เมื่อปี พ.ศ. 2504 แต่ต่อมาเครื่องหมายการค้าถูกยกเลิก ต่อมานายไต้เล้ง ได้รับมอบเครื่องหมายการค้าตราปลามังกร มาจากเจ้าของร้านยาเคี้ยงแซล้ง เขตสัมพันธ์วงศ์ ซึ่งเคยเป็นเถ้าแก่ของท่านเป็นผู้มอบให้ขณะที่ได้เลิกกิจการร้านยาเนื่องจากขาดผู้สืบทอด โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด อนึ่งเครื่องหมายการค้านี้ ผู้จดทะเบียนแต่แรกเริ่ม คือ หมอเจียเฮียงชอ ร้านยิ่งไถ่อันโอสถ จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2484 ก่อนแป้งมันตราปลามังกร ซึ่งยาที่ผลิตและเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้นคือ ยาเม็ดเอียงจิงอี้ แต่เมื่อขาดการสืบทอดจึงนำตำราและและเครื่องหมายการค้ามาขายให้ร้านเคี้ยงแซล้ง ซึ่งทางร้านก็ไม่ได้นำเครื่องหมายและตำรามาใช้ประโยชน์ นายไต้เล้งจึงรับเครื่องหมายมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 และนำมาผลิตยาครั้งแรกที่ หจก.สุวรรณโอสถ ที่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ซึ่งมาจากชื่อไทยของภรรยาและใช้นามสกุลมาเป็นชื่อร้านศรีทองโอสถด้วย โดยมีนายเกษียร ทรัพย์ศรีทอง บุตรชายคนโตเป็นผู้ดำเนินงาน โดยเวชภัณฑ์แรกคือ ยาอมแก้ไอ ที่เน้นเรื่องสรรพคุณเป็นหลัก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จดังความตั้งใจ เนื่องจากปัญหาเรื่องรสชาติเพราะเน้นแต่สรรพคุณมากจนเกินไป จึงมีการคิดค้นยาใหม่ ๆ ขึ้นมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 จึงได้เริ่มขึ้นทะเบียนผลิตยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราปลามังกร โดยนำตำราโบราณจากบรรพบุรุษที่ได้ติดตัวมานำมาปรับปรุง

ยาบรรเทาริดสีดวง ขับของเสีย ระบายจากประสบการณ์ การค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราต่าง ๆ และความเข้าใจถึงลักษณะการกินอยู่ของคนในประเทศไทย การค้าเริ่มเติบโตขึ้นผ่านกระแสคำว่ายาลูกกลอนและยาโบราณ ในปี พ.ศ. 2537 จึงได้ขยายงานมาตั้ง บจ.สุวรรณโอสถ (ตราปลามังกร) ที่ ต.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเกษียร ทรัพย์ศรีทอง เป็นกรรมการผู้จัดการและนายคณินทร์ ทรัพย์ศรีทอง ลูกชายคนเล็กดูแลเรื่องการผลิต และแล้วเมื่อปี พ.ศ.2542 นายไต้เล้ง แซ่ก๊วย ผู้ก่อตั้งถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมกับทิ้งไว้ซึ่งวิชาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านสมุนไพรไว้กับลูกหลานต่อไป โดยปัจจุบันก็เข้าสู่ในยุคของรุ่นที่ 3 เข้ามาบริหารจัดการ ส่วนเวชภัณฑ์แผนโบราณ ที่เป็นที่นิยมและได้รับความเชื่อถือในวงการยาสมุนไพรและยังครองอันดับหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราปลามังกร ภายใต้คำนิยมที่เรียกหา

“ก็ลมมันเย็น”

ตราปลามังกรปลามังกร ปลาเทพในตำนาน เป็นที่รวมความเป็นมงคลในลักษณะที่ดีของมังกรและปลาหลีฮื้อ สัญญาลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์พูลสุข การเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ในตำนานกล่าวว่าปลาหลีฮื้อตัวใดมีมานะและเพียรพยายามอย่างเปี่ยมล้นที่จะว่ายน้ำสู่ประตูสวรรค์ และสามารถกระโดดข้ามประตูแห่งสวรรค์ได้จะถูกคัดเลือกให้จุติเป็นปลาเทพมังกร ซึ่งปลาเทพมังกรเป็นที่เคารพบูชา เพิ่มโชคลาภและการค้าที่เจริญรุ่งเรือง จึงพบปลาเทพมังกรได้ในวัดจีน เช่น รูปปลามังกรขนาดใหญ่อยู่ที่หลังพระประธานในวัดมังกรฆราวาส (เล่งไน่ยี่) เยาวราช ในบางปางของพระแม่กวนอิมประทับอยู่บนปลาเทพมังกรนี้ ลักษณะของเครื่องหมายการค้าเป็นรูปปลาเทพมังกร กลางปลายหางมีรูป หยิน-หยางอยู่ตรงกลางแสดงถึงความสมดุลของธาตุและการเคลื่อนไหวที่ไม่สิ้นสุด ลอยอยู่เหนือน้ำที่มีพลิ้วละอองคลื่นที่สวยงามและดูสงบ ซึ่งน้ำเป็นสัญลักษณ์ของความคงอยู่ได้ทุกสถานะ ดั่งคำว่าสายน้ำตัดไม่ขาด[/toggle] [toggle title=”ก้าวต่อไป” last]

บริษัท สุวรรณโอสถ (ตราปลามังกร) จำกัด เป็นธุรกิจผลิตยาแผนโบราณ ซึ่งความหมายก็คือยาที่ผลิตจากสมุนไพร ณ ปัจจุบัน ยุคสมัยเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้ความรู้สึกของผู้บริโภคนั้นขาดความเชื่อมั่นเพราะรับรู้ว่าเป็นยาแผนโบราณ ไม่ทันสมัย ไม่ปลอดภัย ขาดความเป็นมาตรฐาน เนื่องจากรู้สึกว่าการผลิตไม่สะอาด อีกทั้งยังเห็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดหลายชนิดที่ดูไม่ปลอดภัยและโฆษณาเกินความจริง ในความเป็นจริงนั้นการผลิตยาสมุนไพรให้ได้มาตรฐานนั้นไม่ง่ายอย่างที่คิด ต้องอาศัยความรู้ประยุกต์ วิธีการที่ซับซ้อนและความเอาใจใส่เป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องมีสถานที่ผลิตที่เป็นมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภค ดังนั้นทางบริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยลบความคิดเดิมๆของผู้บริโภคจากยาแผนโบราณเป็น ยาสมุนไพรสมัยใหม่ ที่มีความเป็นมาตรฐาน ดึงดูดน่าใช้ มีความเป็นสากล และมีผลทางวิทยาศาสตร์อ้างอิงหรือมีผลงานวิจัยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของผู้บริโภค โดยกลุ่มผู้บริโภคนั้นประกอบไปด้วย กลุ่มลูกค้าที่ไว้วางใจในเครื่องหมายการค้าและใช้ผลิตภัณฑ์อยู่ตลอด กลุ่มลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยงยาแผนปัจจุบันเนื่องจากกลัวสารเคมีที่ตกค้างและผลข้างเคียง กลุ่มลูกค้าที่ใช้สมุนไพรอยู่แล้วแต่ต้องการความเป็นมาตรฐาน กลุ่มลูกค้ายุคใหม่ที่มีความรู้และต้องการเข้าถึงสมุนไพรมากขึ้น อีกทั้งทางบริษัทจะเพิ่มเครื่องหมายการค้าอีกมากมาย เพื่อเป็นการยกระดับองค์กร และต่อยอดธุรกิจ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรในกลุ่มต่าง ๆ เช่น อาหารเสริมจากสมุนไพร โดยการดำเนินงานจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก อีกทั้งต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เพื่อให้บริษัทก้าวสู่หนึ่งในกลุ่มผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่อไป[/toggle] [/raw]