ศรีทองเก่า สุววรณโอสถ ปลามังกร

      นายไต้เล้ง แซ่ก๊วย ชาวจีน มณฑลซัวเถา ลูกหลานตระกูลแพทย์จีนแผนตะวันออก โดยนายไต้เล้ง เป็นบุตรคนโต ทำให้ซึมซับภูมิความรู้ต่างๆอย่างใกล้ชิด เมื่ออายุ 12 ปีได้เดินทางมาทำกินที่ประเทศไทย เนื่องจากจีนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากนั้นได้สมรสกับนางเซียมหงัน แซ่ตั้ง ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นนางสุวรรณา ทรัพย์ศรีทอง และให้กำเนิดบุตร 2 คนและธิดา 5 คน แต่โชคร้ายที่ฝ่ายหญิงเสียชีวิต 1 คนเนื่องจากไข้สมองอักเสบ

      ชีวิตการทำงานของนายไต้เล้งเริ่มจากการเป็นลูกจ้างในธุรกิจหลายประเภทรวมไปถึงร้านขายยา แต่ที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับคือ การผลิตยาในเครื่องหมายการค้า ตราปลามังกร ซึ่งเดิมทีเครื่องหมายการค้าแรกที่นำมาใช้คือ ตราพรหมประสิทธิ์ ที่ผลิตยากระษัยน้ำ ยากุมาร ยาหอม ยาดองเหล้ามหาชน โดยจดทะเบียนการค้าไว้เมื่อปี พ.ศ. 2504 แต่ต่อมาเครื่องหมายการค้าถูกยกเลิก

      ต่อมานายไต้เล้ง ได้รับมอบเครื่องหมายการค้าตราปลามังกร มาจากเจ้าของร้านยาเคี้ยงแซล้ง เขตสัมพันธ์วงศ์ ซึ่งเคยเป็นเถ้าแก่ของท่านเป็นผู้มอบให้ขณะที่ได้เลิกกิจการร้านยาเนื่องจากขาดผู้สืบทอด โดยไม่คิดมูลค่าแต่ประการใด อนึ่งเครื่องหมายการค้านี้ ผู้จดทะเบียนแต่แรกเริ่ม คือ หมอเจียเฮียงชอ ร้านยิ่งไถ่อันโอสถ จดทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2484 ก่อนแป้งมันตราปลามังกร ซึ่งยาที่ผลิตและเป็นที่นิยมในช่วงเวลานั้นคือ ยาเม็ดเอียงจิงอี้ แต่เมื่อขาดการสืบทอดจึงนำตำราและและเครื่องหมายการค้ามาขายให้ร้านเคี้ยงแซล้ง ซึ่งทางร้านก็ไม่ได้นำเครื่องหมายและตำรามาใช้ประโยชน์ นายไต้เล้งจึงรับเครื่องหมายมาเมื่อปี พ.ศ. 2523 และนำมาผลิตยาครั้งแรกที่ หจก.สุวรรณโอสถ ที่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ซึ่งมาจากชื่อไทยของภรรยาและใช้นามสกุลมาเป็นชื่อร้านศรีทองโอสถด้วย โดยมีนายเกษียร ทรัพย์ศรีทอง บุตรชายคนโตเป็นผู้ดำเนินงาน โดยเวชภัณฑ์แรกคือ ยาอมแก้ไอ ที่เน้นเรื่องสรรพคุณเป็นหลัก แต่ไม่ประสบผลสำเร็จดังความตั้งใจ เนื่องจากปัญหาเรื่องรสชาติเพราะเน้นแต่สรรพคุณมากจนเกินไป จึงมีการคิดค้นยาใหม่ ๆ ขึ้นมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2526 จึงได้เริ่มขึ้นทะเบียนผลิตยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราปลามังกร โดยนำตำราโบราณจากบรรพบุรุษที่ได้ติดตัวมานำมาปรับปรุง

ยาบรรเทาริดสีดวง ขับของเสีย ระบาย จากประสบการณ์ การค้นคว้าเพิ่มเติมจากตำราต่าง ๆ และความเข้าใจถึงลักษณะการกินอยู่ของคนในประเทศไทย การค้าเริ่มเติบโตขึ้นผ่านกระแสคำว่ายาลูกกลอนและยาโบราณ ในปี พ.ศ. 2537 จึงได้ขยายงานมาตั้ง บจ.สุวรรณโอสถ (ตราปลามังกร) ที่ ต.วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายเกษียร ทรัพย์ศรีทอง เป็นกรรมการผู้จัดการและนายคณินทร์ ทรัพย์ศรีทอง ลูกชายคนเล็กดูแลเรื่องการผลิต และแล้วเมื่อปี พ.ศ.2542 นายไต้เล้ง แซ่ก๊วย ผู้ก่อตั้งถึงแก่กรรมด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ พร้อมกับทิ้งไว้ซึ่งวิชาและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริษัทให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศทางด้านสมุนไพรไว้กับลูกหลานต่อไป โดยปัจจุบันก็เข้าสู่ในยุคของรุ่นที่ 3 เข้ามาบริหารจัดการ ส่วนเวชภัณฑ์แผนโบราณ ที่เป็นที่นิยมและได้รับความเชื่อถือในวงการยาสมุนไพรและยังครองอันดับหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราปลามังกร ภายใต้คำนิยมที่เรียกหา

“ก็ลมมันเย็น”

ตราปลามังกร