ริดสีดวงผ่าแล้วกลับมาเป็นได้ไหม

ริดสีดวงผ่าแล้วกลับมาเป็นได้ไหม