สรรพคุณ : แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ช่วยให้ชุ่มคอ เป็นยาระบายอ่อน ๆ

ขนาดบรรจุ  : 100 เม็ดต่อขวด

ส่วนประกอบ  :ในเนื้อยา 540 มิลลิกรัม มีตัวยาสำคัญ

  • โกฐทั้ง 5 หนักสิ่งละ 30 กรัม
  • โกฐน้ำเต้า (Rheum palmatum)  20 กรัม
  • อึ่งเน้ย (Coptis chinensis) 30 กรัม
  • อึ่งงิ้ม (Scutellaria baicalensis) 30 กรัม
  • ตัวยาสำคัญอื่น ๆ 460 กรัม

วิธีรับประทาน

ผู้ใหญ่รับประทานครั้งละ  4 เม็ด วันละ 3 เวลาก่อนอาหาร

เด็กรับประทานครั้งละ 2 เม็ด วันละ 3 เวลาก่อนอาหาร